مشخصات فنی
  • وزن : 4/700 کیلوگـرم

  • ابـعاددسـتگاه: طـول: 420 میلیمترعـرض: 403 میلیمترارتـفـاع: 90 میلیمتر

ویژگی ها

بدنه یکپارچه فلزی با استحکام بالا

قابل قفل شدن برای امنیت بیشتر

امکان اتصال به ترازوهای فروشگاهی محک

امکان اتصال به صندوق فروشگاهی الکترونیک محک (ECR)

قابلیت باز شدن درب کشو از طریق تراز و یا صندوق فروشگاهی

دارای چهار محل جهت نگهداری اسکناس (باامکان افزایش)

دارای چهار محل جهت نگهداری سکه (با امکان افزایش)

رنگ ثابت کورهای(الکترواستاتیک)