ویژگی ها
  • از سری لودسل های خاص
  • ظرفیت لودسل :75 کیلوگرم
  • لودسل به ظرفیت: 3.75 ، 7.5 ، 15 ، 37.5 ، 75 ،
  • 150، 375 کیلوگرم
  • ساخته شده از: Aluminum Alloy
  • دارای درجه حفاظت: IP65
  • دارای کلاس دقت: C3
  • ارتفاع بسیار کوتاه