ارتباط با مدیریت

آدرس :

خراسان رضوی -مشهد – میدان امام خمینی – امام خمینی 61 جنب آتش نشانی 

ایمیل : info@novintarazo.ir

تلفن : 50 88 3855 051  

       58 88 3855  051

همراه : 7324 101 0915  – 2137 731 0912